top of page

Terapia Dzieci

Dzieci: Tytuł
Crib Mobile

Zakres naszych usług

 • Zaburzenia w rozwoju psycho-ruchowym

 • Zaburzenia neurologiczne

 • Zaburzenia genetyczne

 • Zaburzenia organizacji i integracji sensorycznej

 • Zaburzenia ortopedyczne, wady postawy

 • Zaburzenia funkcji ręki, motoryki małej

 • Zaburzenia jedzenia i mowy

 • Inne zaburzenia w rozwoju dziecka

Dzieci: Usługi
Dziecko w jodze powietrznej

Nasze specjalizacje

 • Terapia Manualna Dzieci

 • Terapia NDT-Bobath

 • Kinesiologytaping

 • Integracja Sensoryczna

 • Terapia ręki / Terapia wymuszoną koniecznością

 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp

 • Masaż Shantali

 • Ocena globalnych ruchów wg Prechtl`a

 • wspomaganie

Dzieci: Usługi
Kid Piling Blocks

Konsultacje i warsztaty

Prowadzimy konsultacje i organizujemy warsztaty z zakresu:

 • opieki i pielęgnacji dzieci i niemowląt

 • stymulacji i wspomagania rozwoju dziecka

 • aranżacji i organizacji otoczenia, zabaw i aktywności dziecka

 • wyboru wózków, krzesełek do karmienia, leżaczków, mat edukacyjnych, zabawek itp.

Dzieci: Usługi
bottom of page