top of page

Terapia Dorośli

Dorośli: Tytuł
Osteopath at Work

Zakres naszych usług

  • Terapia ortopedyczna

  • Terapia ostrych i przewlekłych zespołów bólowych

  • Terapia pooperacyjna

  • Terapia pourazowa

  • Terapia naurologiczna

Dorośli: Usługi
Ból pleców

Nasze specjalizacje

  • Terapia Manualna

  • Masaż tkanek głębokich

  • Kinesiologytaping

  • PNF

Dorośli: Usługi
bottom of page